spolocna_rbsd_pdr

Členské poplatky

mesačné platby

1 x týždenne2 x týždenne
RBSD 90min20 €40 €
RBSD Kids/Juniori príprava 60 min15 €30 €
Base (Funkčný) training 60 min15 €30 €
Rodinný 2+1 dieťa 60 min40 €80 €
Rodinný 2+2 deti 60 min50 €100 €
Rodinný 2+3 deti 60 min60 €120 €
Rodinný 2+1 dieťa RBSD55 €110 €
Rodinný 2+2 dieťa RBSD70 €140 €
Rodinný 2+3 dieťa RBSD85 €170 €

Po dohode a v opodstatnených prípadoch je možné zaplatiť členský poplatok aj za jednotlivý vstup v jednotnej výške 5Euro/tréning (detský, Base, RBSD)

Členské poplatky

jednorazové platby

Súkromka 1 osoba 60 min20 €/osoba
Súkromka 2 osoby 60 min14 €/osoba
Súkromka 3 osoby 60 min11 €/osoba

Poplatky prosím uhraďte na bankový účet nášho občianskeho združenia IBAN SK121100 0000 0029 4901 5822, v správe pre príjemcu uveďte meno a mesiac za ktorý platíte